خانه >> بایگانی برچسب: ما قبل قطعی

بایگانی برچسب: ما قبل قطعی

تفاوت صورت وضعیت ماقبل قطعی با قطعی

download

 تفاوت صورت وضعیت ما قبل قطعی و قطعی از نظر شرایط عمومی پیمان (در پیمانهای PC فهرست بهایی) در چیست؟ تهیه و تایید آن چه مزیتی دارد؟   در اینجا تفاوت تبصره یک ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان با ماده ۴۰ آن ( نشریه ۴۳۱۱ ) ، پاسخ سوال فوق …

توضیحات بیشتر »
sifka-120

ارائه نرم افزارهای متره - برآورد و تعدیل صورت وضعیت تحت نرم افزار قدرتمند و کاربرپسند اکسل