خانه >> ۱۳۹۱ >> اسفند

بایگانی ماهانه: اسفند ۱۳۹۱

شرح هزینه های بالاسری

به طور کلی به هزینه بالاسری عمومی و هزینه بالاسری کار ، به شرح زیر تفکیک می شود. هزینه بالاسری عمومی: این هزینه از نوع هزینه هایی است که نمی توان آنها را به کار مشخصی مربوط کرد . مانند هزینه های درج شده در زیر هزینه دستمزد نیروی انسانی دفتر …

توضیحات بیشتر »
sifka-120

ارائه نرم افزارهای متره - برآورد و تعدیل صورت وضعیت تحت نرم افزار قدرتمند و کاربرپسند اکسل