خانه >> ۱۳۹۴ >> مرداد

بایگانی ماهانه: مرداد ۱۳۹۴

ابلاغ ضرایب منطقه ای

ضرایب منطقه ای برای کارهای پیمانکاری ابلاغ گردید . پیوست بخشنامه شماره ۶۹۴۱۶ مورخ ۳۰/۴/۹۴ رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و نظام فنی و اجرایی کشور …

توضیحات بیشتر »
sifka-120

ارائه نرم افزارهای متره - برآورد و تعدیل صورت وضعیت تحت نرم افزار قدرتمند و کاربرپسند اکسل